100320 Super Show II in Malaysia

posted on 21 Mar 2010 19:08 by shine-on-us

 

 

edit @ 21 Mar 2010 19:18:16 by SHINE-on-Us

Comment

Comment:

Tweet

รุปก็ดูแรงๆๆอะไรไป
ต้องบอกว่า

เป็นการเตือนก่อนบลอคนี้จะเปลี่ยนชื่ออแระนะ

๕๕๕

ชายนี่มาเร้วๆๆๆ

#1 By conne on 2010-03-22 02:59